Shade Consulting Services


Chińska agencja zajmująca się pomocą obcokrajowcom w zaaklimatyzowaniu się w mieście zwróciła się do nas z prośbą o wykonanie oryginalnej strony internetowej. Wykonaliśmy dla nich również wizytówki, broszurki oraz zakładki do książki.


IAENDI

Strona WWW

Pozostańmy w kontakcie